FALLSKYDD

Fallskydd är avsett att hindra fall från höjd, eller om ett fall inträffar, bromsa upp fallet på ett säkert sätt.
 

Det finns tre typer av fallskydd, personlig fallskyddsutrustning, fasta system och kollektivt fallskydd.


-Personlig fallskyddsutrustning inkluderar selar, falldämparlinor, fallskyddsblock m.m.


-Fasta system är produkter som installeras permanent på tak eller fasad. Exempel på dessa är sken- och vajersystem.
-Kollektivt fallskydd innebär att det finns exempelvis ett räcke, nät eller annat fallförhindrande system installerat på taket.

 

Ett fallskydd skall alltid användas då fallhöjden är två meter eller mer och då risk för fall föreligger.

UTBILDNINGAR...

Vi på Emlindersafety erbjuder Er ett komplett utbildningsprogram inom fallskydd.
Allt ifrån baskunskaper till räddningsauktioner. 

 

Läs mer...

PRODUKTER FRÅN... 

Skydda_logo_A_RGB.png

Vi på Emlindersafety erbjuder Er ett komplett serviceprogram inom fallskydd.
Allt ifrån en enkel produkt till årliga inspektioner.

 

Läs mer...

SERVICE...

© 2019 by Emlinder.se